Västerbottens Amatörgeologer

AC-GEOLOGEN

Föreningens tidning AC-GEOLOGEN utkommer två gånger per år, ca. 5 maj och 25 november, deadline 1 mars och 1 oktober.

Ansvarig utgivare: ordförande Jan Nilsson

Redaktionskommitté: Lars Møller Jensen, Daniel Viström, Anders Iacobæus, Lennart Blomquist, Leif Alperud (bildredaktör)

DU är MYCKET välkommen att skriva artiklar till tidningen. Kontakta en av oss i redaktionskommittén eller på e-post: acgeologen@gmail.com

Innehåll i tidigare nummer

Den kompletta versionen av det senaste numret distribueras till medlemmar via e-post.

Här nedan kan du se vad tidigare nummer innehåller:

Dokumentmall

  • Brödtext: Times New Roman, 14 punkter
  • Rubrik: Helt med versaler, vänsterställd, 16 punkter
  • Författare och fotograf: 16 punkter, strax under rubrik
    "Text: Förnamn Efternamn, Bild: Förnamn Efternamn" eller "Text och bild: Förnamn Efternamn"
  • Bildtext: Kursivt, 12 punkter
  • Underrubrik: Fetstil, 14 punkter
  • Källor: I slutet