Västerbottens Amatörgeologer

Aktiviteter

Information om aktiviteter

Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter från och med 2018

Reseberättelser och mötesredogörelser

Månadsmöten

Månadsmöten med föredrag eller studiebesök hålls i regel den sista torsdagen i månaden.

Fika på månadsmöten kostar 25:-

Månadsmöten är kulturarrangemang i samarbete med studieförbundet NBV.

Utflykter

Anmälan görs senast 7 dagar innan till kontaktpersonen som anges för utflykten.

En liten deltagarkostnad kan tas ut på utflykter. Detta anges i så fall i informationen om utflykten.

Vid samåkning erlägger medresande 6 kronor per mil eller efter överenskommelse med bilägaren.

Information och frågor

För mer information om och anmälan till aktiviteterna kontakta ansvarig för aktiviteten eller maila till acgeologen@gmail.com.

utflykt
Följ med på våra utflykter.

Kommande aktiviteter

Månadsmöte

Datum: 2023-12-14 Torsdag

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Traditionellt Luciafirande med gröt, skinksmörgås, bildspel, tipspromenad och stenlotteri.

Månadsmöte

Datum: 2024-01-25 Torsdag

Tid: 19:00

Plats: Förhistoriska Världen

Studiebesök på Förhistoriska Världen. Mer information kommer.

Månadsmöte

Datum: 2024-02-29 Torsdag

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Workshop med sten-identifiering.

Årsmöte

Datum: 2024-03-21 Torsdag

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Årsmöte, dagordning enligt stadgarna.

Månadsmöte

Datum: 2024-04-25 Torsdag

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Program kommer senare.

Utflykt

Datum: 2024-05-25 Lördag

Tid: 08:30

Plats: Samling vid lokalen för samåkning.

Utflykt till Kont.