Västerbottens Amatörgeologer

Bibliotek

Föreningen har böcker, rapporter, kartor och tidskrifter till utlåning. Alla finns i föreningslokalen. Vill du låna måste du komma till någon av träffarna.

I föreningslokalen finns också gamla nummer av AC-geologen.

Böcker

Allmän geologi

 • De var en gång, fossil i ord och bild. Claes Bergman, Sven Stridsberg, Lund 1978.
 • Endogen geologi. Tom K. Ekström, 1970.
 • Geologi. Arne Noe-Nygaard, 1948.
 • Geologi. Material, processer och Sveriges berggrund. Bengt Loberg, P.A. Norstedt & Söners förlag 1980.
 • Geologin från teori till tillämpning. Jan Lundqvist, LT:s förlag 1976.
 • Guide to classification in geology.
 • Handbok i guldgrävning, Lars Guldström, 1992
 • Glaciers and Landscapes. Sugden och John.
 • Jordens yta. Vetenskapens värld.
 • Kompendium i tillämpad geologi. Norrlandsfonden, 1976.
 • Marken vi står på. Carl-Olof Morfeldt och Leif-Tage Jansson.
 • Med guld i sikte.
 • Mest om järn. Svenska Turist Föreningens årbok, 1989.
 • Naturnära betraktelser.
 • Paleontologi. Annie Skarby, Svenolov Lindgren, 1977.
 • Paleontologi, kompendium för grundkurs i geovetenskap. Harry Mutvei, Solweig Stuenes, 1983.
 • Principles of geodynamics. A.E. Scheidegger, Springer-Verlag 1963.

Mineralogi

 • Dana's manual of mineralogy, 1959.
 • Dana's system of mineralogy, Volym 1-3. Palache, Berman och Frondel, 1962.
 • Das grosse Lapis, Mineralienverzeichnis. Stefan Weiss.
 • Die Mineralien und Fundstellen von Schweden. Hans-Jürgen Wilke.
 • Fakta för mineraljägaren av Lars-Håkan Hedin. Bonniers Naturböcker, 1971.
 • Guia de minerales y rocas. Grijalbo, 1977.
 • Kvarts, fältspat och glimmer. Nils Sundius, 1953.
 • Mineral i Sverige. Lars-Håkan Hedin Bonniers, 1985.
 • Minerale Bestimmen. Ambrigo del Caldo, 1974.
 • Mineralfundstellen Band 4 Skandinavien av H.-J. Wilke Christian. Weise Verlag München 1976.
 • Mineraljakten förr och nu i Västernorrlands län. Gustaf Gustafsson, 1972.
 • Mineraljaktsfynd i Västernorrlands och Västerbottens län 1969-1994.
 • Mineralmarknaden. Mars 1995. Tema: Zirkonium. SGU PM 1995:1.
 • Norges mineraler. NGU skrift 68, 1985.
 • Reviews in Mineralogy. Volyme 2. Feldspar Mineralogy. Paul H. Ribbe, ed. Mineralogical Society of America 1983.
 • Reviews in Mineralogy. Volyme 5. Orthosilicates. Paul H. Ribbe, ed. Mineralogical Society of America 1982.
 • Reviews in Mineralogy. Volyme 7. Pyroxenes. Charles T. Prewitt, ed. Mineralogical Society of America 1982.
 • Reviews in Mineralogy. Volyme 9A. Amphiboles and other hydrous pyriboles - mineralogy. David R. Veblen, ed. Mineralogical Society of America 1985.
 • Reviews in Mineralogy. Volyme 13. Micas. S. W. Bailey, ed. Mineralogical Society of America 1987.
 • Rutleys elements of mineralogy. H. H. Reid, 1976.
 • Ultraviolet guide to minerals. Sterling Gleason, 1972.
 • U-Pb columbite chronology of post-kinematic Paleoprotozoic pegmatites in Sweden.

Regional geologi

 • Bedrock caves and fracture rock surfaces in Sweden av Rabbe Sjöberg.
 • Berg och Jord i Siljan av Karl-Erik Perhans.
 • Berggrundsgeologisk exkursionsguide för Alingås – Boråsområdet 1980 av Stellan Ahlin och Jan Brouzell.
 • Berggrundsmorfologiska studier över Kustslätten och Norrlandsterrängen inom delar av Umeå Kommun av Karel Miskovský.
 • Geomorphological studies in Fennoscandia, Lund studies in Geography serie A No.27 och XLV. Martin Markgren.
 • Grottor i Sverige. Svenska Turist Föreningen.
 • Guiden till Umeås natur.
 • Industrier genom Tiderna, Västerbottens industrimuseum.
 • Landet ved polarsirkelen – Geologi og landskapsformer av Svein Gjelle, Bjørn Bergstrøm, Magne Gustavson, Lars Olsen och Harlad Sveian. NGU 1995.
 • Långban. The Mines, Their Minerals, Geology and Explorers av Dan Holtstam och Jörgen Langhof.
 • Malm i Sverige 2, Norra Sverige av Erland Grip och Rudyard Frietsch.
 • Manganese mineralization in the Ultevis district, geology, Olof H Ödman, 1947.
 • Manganese mineralization in the Ultevis district, mineralogical notes, Olof H Ödman, 1950.
 • On the granite pegmatites in the Peräseinäjoki-Alavus area, South Pohjanmaa, Finland. Bulletin de la Commision Géologique de Finlande No 224.
 • On the granite pegmatites of the Eräjärvi area in Orivesi soutern Finland. Geological survey of Finland Bulletin 314.
 • Quarterternary geology of eastern and northern Finland, IGC 1960, Esa Hyypää.
 • Sierra Leone, Lamin Konteh, 1970.
 • Sveriges geologi av A.E. Törnebohm.
 • Sveriges geologi av Magnusson, Lundquist och Granlund 1957.
 • Umeälven och Vindelälven del I, UNGI-rapport 32 1974 av Eilert Hörnberg.
 • Valda industrimineral i Västerbottens län, Sveriges geologiska AB.
 • Volcanoes of the South Wind. A field guide to the Volcanoes and Landscape of Tongariro National Park.
 • Västerbotten nr.3/4.89 Geologiska sevärdheter. Västerbottens läns hembygdsförbund.
 • Västerbotten nr.1.94 Guldriket. Västerbottens läns hembygdsförbund.
 • Winterly ground water fluctuations at Umeå 1971-75 - a detail of current research. Martin Markgren.
 • Meddelande från Lunds Universitets geografiska institution No.532.

SGUs publikationer

 • Ba 16 Beskrivning till karta över Sveriges berggrund. N.H.Magnusson, P.Thorslund, F.Brotzen, B.Asklund och O.Kulling.
 • Ba 19 Översikt över Norra Norrbottensfjällens Kaledonberggrund. Oskar Kulling.
 • Ba 21 Beskrivning till karta över berggrunden inom Västerbottens fjällområde. Percy Quensel.
 • Ba 31 Thomas Lundquist 1990. Beskrivning till berggrundskartan över Västernorrlands län.
 • Ca 18 Sveriges Olenidskiffer. A. H. Westergård.
 • Ca 37 Beskrivning till berggrundskarta över Västerbottens län. Sven gavelin, Oskar Kulling, 1955.
 • Ca 41 Beskrivning till berggrundskarta över Norrbottens län. Olof H. Ödman.
 • Ca 62 The Skellefte Field- David Rickard (ed).
 • (90.) Smågruvor i AC län. Fas 1 och 2. SGU 1984.
 • C 369 Årsbok 25, 1931. Alvar Högbom. Praktisk-geologiska undersökning av Jokkmokks socken sommaren 1930.
 • C 424 Årsbok 33, 1939. Sven Gavelin. Geology and ores of the Malå district, Västerbotten Sweden.
 • C 438 Årsbok 35, 1941. Olof H. Ödman. Geology and ores of the Boliden deposit Sweden.
 • C 447 Årsbok 36, 1942. Erland Grip och Olof H.Ödman.The telluride-bearing andalusite-sericiterocks of Mångfallberget at Boliden, N.Sweden.
 • C 464 Årsbok 38, 1944. E. Grip, Olof H. Ödman. On thucholite and natural gas from Boliden.
 • C 516 Årsbok 44, 1950. Olof H. Ödman. Manganese miniralization in the Ultevi district Jokkmokk, North Sweden part 2.
 • C 520 Årsbok 45, 1951. Nils Sundius. Kvarts, fältspat och glimmer samt förekomster därav i Sverige.
 • C 524 Årsbok 39, 1951. Torsten du Rietz. Geology and ores of the Kirstineberg deposit.
 • C 577 Årsbok 55, 1961. Erland Grip. Geology of the nickel deposit at Lainijaur in Northern Sweden.
 • C 604 Rudyard Frietsch 1966. Berggrund och malmer i Svappavaarafältet i norra Sverige.
 • C 604 Rudyard Frietsch 1966. Berggrund och malmer i Svappavaarafältet i norra Sverige. Planscherna 1-5.
 • C 644 Årsbok 64. 1969. Caledonian geology of Northern Jämtland-Southern Västerbotten.
 • C 701 Årsbok 68.8 1974. Sigvard Ljung. Adak-Lindsköld-och-brännmyragruvorna inom Adakfältet petrografi och malmer.
 • C 754 Årsbok 72. 1979. Hugo Minell. The genesis of tills in different moraine types and the deglaciation in part of central Lappland.
 • C 764 Årsbok 79, 1980. Uno Svensson. Chemical investigation of minor elements of the principal precambrian rocks of Västerbotten county Sweden.
 • C 769 1979. David G. Gee och Ebbe Zachrisson. The Caledonides in Sweden.
 • C 774 Årsbok 74. David G. Gee and Risto Kumpulainen. An excursion through the Caledonian mountain chain in central Sweden from Östersund to Storlien.
 • C 782 Årsbok 75, 1982. Sven Hjelmquist. The porphyries of Dalarna central Sweden.
 • C 807 Årsbok 79, 1979. Rudyard Frietsch. The Lannavaara iron ores Northern Sweden.

Smyckesten och stenslipning

 • Color encyclopedia of gemstones, Joel E Arem, 1987.
 • Den briljantslipade diamanten. Sven Falkeflykt, 1975.
 • Diamanter. Bra böcker.
 • Edelsteine. 1974.
 • Facet cutters handbook. Edward J Soukup, 1962.
 • Faceting for amateurs. Glenn and Martha Vargas, 1981.
 • Gemcraft – how to cut and polish gemstones. Lelande Quick and Hugh Leiper, 1975.
 • Gem Cutting – a lapidary’s manual. John Sinkankas, 1962.
 • Gem cutting shop helps. 1964.
 • Gemmological Instruments. Peter G. Read, 1978.
 • Gems and jewels. Henri-Jean Schubnel, 1971.
 • Gemstones of the world. Walter Schumann, 1977.
 • Gem testing. B. W. Anderson, 1980.
 • Grønlands smykkesten. Jakob Laudtrup, 1972.
 • Gör vackra ting av koppar, silver, emalj. Jan och Ove Sjöberg, 1972.
 • Jewellery through the ages. Guido Gregorietto, 1970.
 • Lapin Korukivet av Risto Vartiainen. Tammer-Paino Oy, Tampere 2001. (Om finska ädelstenar)
 • Practical gem knowledge for the amateur. Charles J. Parson, 1969.
 • Practical Gemmology. Robert Webster, 1970.
 • Prospecting for gemstones and minerals. John Sinkankas, 1970.
 • Rengöring och preparering av mineral och andra stenarter. Leif Andersson.
 • Slipa stenar. David S Olson, 1973.
 • Smycken. Magdalena Ribbing, 1969.
 • Smycken och ädla stenar. Sylvia Wicks, 1976.
 • Smyckestenar & stenslipning. Sam Casie Chetty, ICA bokförlag, Västerås, 1981.
 • Smykkesten i färger. Ove Dragstedt, 1974.
 • Stones to gems. Carson I A Ritchie, 1973.
 • Vi gör smycken i koppar och silver, R W Stevent, 1969.

Stenhandböcker

 • Bergarter, mineraler och fossil. Hamilton, Woolley, Bishop, 1974.
 • Bergarter och mineral. Price Walsh.
 • Den lilla stenboken. Pehr H Lundegårdh.
 • Mineral och bergarter. Walter Schuman, 1973.
 • Mineral och bergarter. Sven Laufeld, Svenska turistföreningen 1990.
 • Mineral och kristaller. Rudolf Metz, 1969.
 • Mineral stenar och ädelstenar. J. Bauer, Tidens förlag 1976.
 • Norsk steinbok. Torgeir T Garmo, 1995.
 • Norstedts stora stenbok. Mineral, Bergarter, Fossil. Per H Lundegårdh & Sven Laufeld, Stockholm 1984.
 • Rocks and Minerals. Chris Pellant, Dorling Kindersley Inc 1992
 • Rocks and minerals, a field guide. Pat Bell and David Wright, 1994.
 • Rocks and Minerals. Discovery books, 1999.
 • Sten. Svenska Turistföreningens Årsbok 1990.
 • Sten i det danske landskab. Per Smed.
 • Stenar. Fakta i närbild.
 • Stenar. Per Lundegårdh.
 • Stenar i färg. Per H Lundegårdh, 1960.
 • Stenar mineraler och bergarter. R F Symes, 1989.
 • Stenar mineraler och bergarter. Fakta i närbild.
 • Stenar och block. Troels V Østergård.
 • Stenar och fossil. Pehr H. Lundegårdh och Krister Brood. 1996.
 • Stenhandboken. Hans Borgström.

Kartor

Kartor

 • Karta: Malmer. Industriella mineral och bergarter i Sverige. 1979, Karta SGU
 • Karta: Berggrundskarta över Västernorrlands län, Ångermanlandsdelen
 • Karta: Berggrundskarta över Västernorrlands län, Medelpadsdelen
 • Karta: Höga kusten geologi med beskrivning
 • Karta: Berggrundskarta över Gävleborgs län. 1980
 • Karta: Scandinavian Caledonides. Stratabound Sulphide deposits. 1986
 • Karta: De Skandinaviska kaledoniderna. Tektono-stratigrafisk karta. 1985
 • Karta: Västerbottens kustland kring Umeå

Tidskrifter och kataloger

Kataloger

 • Standard mineralogical catalogue 1980

Tidskrifter

 • Gems, vol 9 no 1 1977
 • Kaleidoskop, Magasinet för Sten och Mineral. Nr. 1 1995
 • Geologiskt forum, nr 31 2001
 • Ottar, nr 3 1986, Gruvehistorie
 • Stein, 1994 nr 4,1995 nr 1, 2, 3, 4, 1996 nr 1, 2, 3, 4, 1997 nr. 1, 2, 3, 4, 1998 nr 3
 • Stein, juli 2002, april 2001, januari 1998
 • Stenoliten. Nordens Magasin för Sten och Mineral. Nr. 2 1995
 • Stenoliten. Nordens Magasin för Sten och Mineral. Nr. 3 1996
 • Stenoliten. Nordens Magasin för Sten och Mineral. Nr. 4 1996

UPPDATERAD APRIL 2018.