Västerbottens Amatörgeologer

Bli medlem

MEDLEMSAVGIFT per kalenderår:

Enskild medlem250:-
Familj250:-
Ungdom under 22 år100:-

Betala till plusgiro 56 78 39-6

Ange namn, adress, telefon och e-postadress.

VIKTIGT: En förutsättning för att få medlemstidningen AC-geologen och annan information är att du anger din e-postadress på inbetalningskortet eller skickar ett mail med ditt namn till acgeologen@gmail.com